• Binanın fasadının faktiki vəziyyətinin topoqraf tərəfindən ölçülməsi
 • Hazırlanmış layihənin topoqraf vasitəsi ilə binaya köçürülməsi
 • Asma fasadların (şüşə-alüminium,keramoqranit və.s) layihələndirilməsi və konstruktiv hesabatı
 • Metal qurğuların layihələndirilməsi və konstruktiv hesabatı
 • Ölçülmüş fasadın işçi layihəsinin 3D formatında hazırlanması
 • Asma fasadların hazırlanmasında istifadə olunacaq bütün materiallar sərfiyyatının çıxarılması
 • Alüminium və şüşə emalat ölçülərinin verilməsi (2D və ya 3D formatında, CNC dəzgahlar üçün)
 • Montaj işçi layihənin detallı hazırlanması
 • Montaj bitənə qədər görülən işlərə müəllif nəzarətinin aparılması
 • Mühəndis araşdırması
 • 3D vizualizasiya
 • Dizayn həlləri
 • Konstruksiya həlli
 • Konstruktiv hesabat
 • Bina fasadlarının rekonstruksiya layihələndirilnəsi (3D dizayn, işçi layihə, konstruktiv hesabat)
 • Kompyuter simulyasiyası tətbiqi ilə bina və qurğuların statik-dinamik analizi, deformasiya, stress təhlili və iqlimi amillərin geniş bir aralıqda işlənməsi.